Blog

dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Tematy

Kancelaria adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

ul. Żelazna 59 lok. 6.3,

00-848 Warszawa

tel. +48 22 416 60 78

email: biuro@torbepartnerzy.eu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI PRACY LIMITOWANA?

Jakiego odszkodowania może żądać klient agencji pracy tymczasowej, jeżeli na skutek działań pracownika tymczasowego poniesie szkodę? To pytanie, na które ostatnie orzecznictwo daje zaskakującą odpowiedź.

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której klient agencji pracy tymczasowej żąda odszkodowania za szkodę jaką poniósł wskutek działań lub zaniechań pracownika agencji. Pierwszym pytaniem jakie pojawia  w takiej sytuacji jest takie, do jakiej wysokości odpowiedzialna jest agencja pracy tymczasowej.

Zgodnie z art. 19 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r., poz. 166, poz. 1608, z późn. zm.) odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez takiego pracownika ponosi zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej. Jej zakres jest jednak analogiczny do tej ponoszonej przez pracownika na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Jeśli szkoda powstała w wyniku zawinionego zachowania pracownika agencja ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie, natomiast w przypadku niezawinionej szkody jest ona odpowiednio limitowana.

Czy odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej można zwiększyć lub całkowicie wyłączyć?

W świetle aktualnego orzecznictwa ograniczenia odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej mają charakter obligatoryjny, bezwzględnie obowiązujący i w żadnym wypadku nie mogą zostać zastąpione przez odmienne umowne ustalenia stron. Wyklucza to zatem możliwość zastrzeżenia odpowiedniej kary umownej lub też całkowitego wyłączenia odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej.

Warto przytoczyć w tym miejscu ustalenia wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 2014 roku, który stwierdza:

Nie można podzielić stanowiska, iż ratio legis art. 19 ust. 1 ustawy jest w istocie ograniczenie jedynie odpowiedzialności pracownika tymczasowego, gdyż wobec treści ust. 2 tego artykułu to on w ostatecznym rozrachunku ponosi konsekwencje finansowe wyrządzonej przez siebie szkody. Wbrew bowiem temu poglądowi treść art. 19 ustawy wyraźnie reguluje zakres odpowiedzialności Agencji za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego, pracodawcy użytkownika.

Jest to stanowisko dość zaskakujące. W przeciwieństwie do sytuacji odpowiedzialności pracownika, w której mamy do czynienia z nierównoważnym ukształtowaniem pozycji stron w osobach pracownika i pracodawcy, gdzie słabszy kontrahent jest objęty szczególną ochroną ze strony ustawodawcy, w przypadku agencji pracy tymczasowej mamy do czynienia z przedsiębiorcą, a zatem równorzędnym podmiotem. Z tych względów kwestia odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej wciąż należy do kwestii spornych, dlatego pomimo tendencji panujących w orzecznictwie, warto zadbać o odpowiednie postanowienia umowne.

Autor: Marlena Kwiatek, aplikantka radcowska

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *