Joanna Torbé

Adwokat

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (m.in. PIP i ZUS), organami ścigania i administracji publicznej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnieniem cudzoziemców oraz pracą tymczasową. Jest ekspertem Business Centre Club ds. prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców i ubezpieczeń społecznych. Na co dzień współpracuje z organizacjami pracodawców, w tym ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia oraz Sekcją Agencji Opieki. Joanna prowadzi szkolenia warsztatowe, których podstawą jest praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również specyfiki działalności pracodawców opierających swoją działalność na transgranicznym zatrudnieniu, w szczególności dla Wydawnictwa Forum, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Związku Pracodawców OKAP.

Jest także współautorem pozycji książkowych, m.in. Zwolnienia pracowników – wskazówki i bezpieczne rozwiązania, pod red. Joanny Torbé i Jakuba Ziarno, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009 oraz Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, pod. red. Joanny Torbé, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, oraz autorką licznych artykułów z zakresu prawa pracy (publikowanych w szczególności w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”).

Dominika Latawiec-Chara

Adwokat

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Dominika Latawiec-Chara jest specjalistą z zakresu prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców, które zdobywała, m.in. kierując działem prawa pracy w kancelarii Tomczak & Partnerzy. Dominika zajmuje się kompleksową obsługą z zakresu prawa pracy, obejmującą doradztwo w procesach związanych z przejściem części zakładu pracy, tworzeniem struktur w przedsiębiorstwach o złożonym przedmiocie działalności, prowadzeniem działalności agencji pracy i przedsiębiorców świadczących usługi outsourcingu. Pracuje również nad zagadnieniami związanymi z zatrudnieniem pracowników, którzy świadczą usługi transgranicznie, m.in. w Niemczech. Jest odpowiedzialna za przeprowadzanie skomplikowanych projektów restrukturyzacji zatrudnienia, doradztwo na rzecz pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz reprezentację płatników składek w sporach sądowych dotyczących kwestii z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Tomasz Nowakowski

Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium „Prawo Konkurencji” Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Tomasz specjalizuje się w szeroko pojętym procesie cywilnym, prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej oraz zagadnieniach prawnych rynku B2C. Doradza także Klientom w procesach optymalizacji prawnej ich działalności gospodarczej oraz dostosowania jej do wymogów związanych z ochroną danych osobowych.

Justyna Andryszczyk

Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracowała jako starszy Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, gdzie prowadziła postępowania administracyjne w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, a następnie swoją praktykę zawodową skoncentrowała na obsłudze przedsiębiorców, w tym również w zakresie prawa pracy. W kancelarii odpowiada za obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa migracyjnego, zatrudnienia cudzoziemców oraz pracy tymczasowej. W swojej pracy stawia na szukanie rozwiązań prawnych najlepiej odpowiadającym celom biznesowym klienta.

Piotr Świniarski

Adwokat

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla biznesu. Przeważający obszar jego działalności stanowi doradztwo na rzecz krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz międzynarodowego planowania podatkowego, a także w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT. Piotr specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również w obsłudze podmiotów z branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, paliwowej, deweloperskiej, zbrojeniowej, chemicznej, lotniczej, IT oraz FMCG, a także dla sektora publicznego.

Ewelina Bieńkowska-Traczyk

Prawnik

Absolwentka prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Była wieloletnim pracownikiem wymiaru sprawiedliwości. Posiada certyfikat eksperta w procesie wdrażania pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP – Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, komunikacji prawniczej i urzędowej, a także sztuki autoprezentacji, wystąpień publicznych i medialnych.

Ewelina specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności w obszarze jej zainteresowań leżą zagadnienia związane z zatrudnieniem i odpowiedzialnością pracowników medycznych. Swoje zainteresowania z zakresu prawa medycznego rozwija obecnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny.

Iwona Rewak

Główna księgowa

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w ramach usług świadczonych dla spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzi kompleksową obsługę księgową w zakresie kadr i płac oraz naliczania zobowiązań podatkowych. Wspiera zespół Kancelarii w pracy merytorycznej, w szczególności w zakresie reprezentowania Klientów przed organami kontrolnymi (ZUS, urzędy skarbowe) oraz w projektach związanych z restrukturyzacją i wdrażaniem modeli zatrudnienia pracowników oraz kadry zarządzającej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu transgranicznego ubezpieczenia i rozliczania płac.

Katarzyna Łaniewska

Dyrektor biura

Posiada doświadczenie w obsłudze kancelarii prawnych oraz koordynacji pracy wieloosobowych zespołów. Studiowała zarządzanie i inżynierię produkcji oraz ukończyła kurs „Akademia fakturowania”. Zajmuje się bieżącą koordynacją pracy w Kancelarii, kontaktem z Klientami, a także bieżącym wsparciem zespołu Kancelarii.

Daria Pacak

Asystent prawny

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z pasją i zaangażowaniem wspiera zespół Kancelarii w zadaniach merytorycznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się procedura cywilna oraz prawo pracy.

Julia Wielgosz

Asystent prawny

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Kancelarii zajmuje się bieżącym wsparciem prawników w zadaniach merytorycznych i administracyjnych. W kręgu jej zainteresowań leżą zagadnienia związane z prawem międzynarodowym, w tym ochroną praw człowieka.

Michał Latawiec

Młodszy pomocnik biurowy

Michał jest absolwentem kursów przygotowujących do wykonywania zadań pomocniczych w administracji. W pracy charakteryzuje go skupienie i zaangażowanie, natomiast w czasie wolnym ćwiczy karate oraz taniec. Jest również miłośnikiem muzyki oraz gotowania.

Kancelaria adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

ul. Żelazna 59 lok. 6.3; 00-848 Warszawa

tel. +48 22 416 60 78, email: biuro@torbepartnerzy.eu