Joanna Torbé-Jacko

Adwokat

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest ekspertem Business Centre Club ds. prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców i ubezpieczeń społecznych oraz Przewodniczącą Zespołu Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP, a także wchodzi w skład Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (m.in. PIP i ZUS), organami ścigania i administracji publicznej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnianiem cudzoziemców oraz pracą tymczasową. Na co dzień współpracuje z organizacjami pracodawców, w tym ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia oraz Sekcją Agencji Opieki. Joanna prowadzi szkolenia warsztatowe, których podstawą jest praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również specyfiki działalności pracodawców opierających swoją działalność na transgranicznym zatrudnieniu, w szczególności dla Wydawnictwa Forum, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Związku Pracodawców OKAP.

Jest także współautorem pozycji książkowych, m.in. Zwolnienia pracowników – wskazówki i bezpieczne rozwiązania, pod red. Joanny Torbé i Jakuba Ziarno, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009 oraz Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, pod. red. Joanny Torbé, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, oraz autorką licznych artykułów z zakresu prawa pracy (publikowanych w szczególności w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”).

Dominika Latawiec-Chara

Adwokat

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Dominika Latawiec-Chara jest specjalistą z zakresu prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców, które zdobywała, m.in. kierując działem prawa pracy w kancelarii Tomczak & Partnerzy. Dominika zajmuje się kompleksową obsługą z zakresu prawa pracy, obejmującą doradztwo w procesach związanych z przejściem części zakładu pracy, tworzeniem struktur w przedsiębiorstwach o złożonym przedmiocie działalności, prowadzeniem działalności agencji pracy i przedsiębiorców świadczących usługi outsourcingu. Pracuje również nad zagadnieniami związanymi z zatrudnieniem pracowników, którzy świadczą usługi transgranicznie, m.in. w Niemczech. Jest odpowiedzialna za przeprowadzanie skomplikowanych projektów restrukturyzacji zatrudnienia, doradztwo na rzecz pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz reprezentację płatników składek w sporach sądowych dotyczących kwestii z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Tomasz Nowakowski

Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium „Prawo Konkurencji” Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Tomasz specjalizuje się w szeroko pojętym procesie cywilnym, prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej oraz zagadnieniach prawnych rynku B2C. Doradza także Klientom w procesach optymalizacji prawnej ich działalności gospodarczej oraz dostosowania jej do wymogów związanych z ochroną danych osobowych.

Justyna Andryszczyk

Radca prawny

Radca prawny, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracowała jako starszy Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, gdzie prowadziła postępowania administracyjne w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, a następnie swoją praktykę zawodową skoncentrowała na obsłudze przedsiębiorców, w tym również w zakresie prawa pracy. W kancelarii odpowiada za obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa migracyjnego, zatrudnienia cudzoziemców oraz pracy tymczasowej. W swojej pracy stawia na szukanie rozwiązań prawnych najlepiej odpowiadającym celom biznesowym klienta.

Piotr Świniarski

Adwokat

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla biznesu. Przeważający obszar jego działalności stanowi doradztwo na rzecz krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz międzynarodowego planowania podatkowego, a także w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT. Piotr specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również w obsłudze podmiotów z branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, paliwowej, deweloperskiej, zbrojeniowej, chemicznej, lotniczej, IT oraz FMCG, a także dla sektora publicznego.

Piotr Sidor

Księgowy

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Finanse i Rachunkowość, członek Stowarzyszania Księgowych w Polsce, księgowy z doświadczeniem zdobytym w ramach świadczonych usług dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o zróżnicowanym profilu. Analityk do spraw kadr i płac, prowadzący obsługę płacową w zakresie naliczania wynagrodzeń, rozliczeń ZUS oraz zobowiązań podatkowych. W Kancelarii wspiera zespół w pracy z zakresu analizy dokumentów księgowych, rozliczeń podatkowych oraz płac, szacowania kosztów wynagrodzeń dla Klientów oraz praktyki zatrudniania pracowników.

Anna Torbus

Asystentka biura

Posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu administracji. Zajmuje się bieżącą koordynacją pracy w Kancelarii, kontaktem z Klientami, a także bieżącym wsparciem zespołu Kancelarii.

Natalia Żyżylewska

Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W swojej praktyce zawodowej reprezentowała zarówno przedsiębiorców z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, jak również osoby fizyczne. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klienta w postępowaniach cywilnych i postępowaniach z zakresu prawa pracy.

Karolina Sobocińska

Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności w zakresie opiniowania umów, kwestii korporacyjnych oraz windykacji należności. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych o charakterze cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich oraz w kancelarii komorniczej.

Julia Wielgosz

Dyrektor biura | Koordynator szkoleń

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Czuwa nad organizacją pracy i zapewnienia sprawne funkcjonowania biura. Ściśle współpracuje z prawnikami, a także z działem księgowo-kadrowym. Do jej zadań należy przygotowywanie i porządkowanie dokumentacji biura, a także przygotowywanie wszelakich rozliczeń, analiz i zestawień. Odpowiada za bieżący kontakt z klientami i kontrahentami. Jest odpowiedzialna za organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, które organizuje Kancelaria.

Michał Latawiec

Młodszy pomocnik biurowy

Michał jest absolwentem kursów przygotowujących do wykonywania zadań pomocniczych w administracji. W pracy charakteryzuje go skupienie i zaangażowanie, natomiast w czasie wolnym ćwiczy karate oraz taniec. Jest również miłośnikiem muzyki oraz gotowania.

Michał Rewucki

Główny księgowy

Zamiłowanie i pasję do księgowości zaszczepiły w nim mama i babcia, które od 1991 roku prowadzą biuro audytorko-rachunkowe. Swoją przygodę z księgowością i podatkami rozpoczął w 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Finanse i Rachunkowość. Prowadzi własne biuro rachunkowe w centrum Warszawy, które świadczy usługi dla ponad 400 podmiotów usługowych, produkcyjnych, handlowych, jak i fundacji oraz stowarzyszeń. W pracy łączy tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym spojrzeniem na świat podatków. Zawsze otwarty dla klientów, których problemy zamienia w rozwiązania.

W Kancelarii zajmuje się rozwiązywaniem złożonych zagadnień rachunkowych, rozliczeniowych i podatkowych. Na finanse patrzy nie tylko jak księgowy, ale i przedsiębiorca. Prywatnie, w przerwie pomiędzy dochodowym a VAT-em, miłośnik tatuaży, pieszych wędrówek i czerwonego wina.

Kancelaria adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

ul. Wojciecha Górskiego 6 lok. 91; 00-033 Warszawa

tel. +48 22 416 60 78, email: biuro@torbepartnerzy.eu