Blog

dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Tematy

Kancelaria adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

ul. Żelazna 59 lok. 6.3,

00-848 Warszawa

tel. +48 22 416 60 78

email: biuro@torbepartnerzy.eu

Kiedy wejdzie w życie ustawa o ochronie sygnalistów?

Pytanie czytelnika: Czy jest obecnie znana data, od której ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie?

Państwa członkowskie zostały zobowiązanie do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do dnia 17 grudnia 2021 roku.

Polska ustawa obecnie jest na etapie projektu i dla podmiotów zatrudniających więcej niż 250 pracowników ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Muszą Państwo śledzić proces legislacyjny żeby ustalić konkretną datę wejścia w życie ustawy. Od mementu jej wejścia w życie (obecnie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw) regulamin zgłoszeń wewnętrznych powinien już funkcjonować.

Przypominamy, że przy obliczaniu liczby pracowników należy brać pod uwagę pracowników etatowych oraz pracowników tymczasowych (bez uwzględnienia umów cywilnoprawnych).

Realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników ma być odroczona do dnia 17 grudnia 2023 roku. Cała ustawa wchodzi jednak w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dla podmiotów zatrudniających ww. liczbę pracowników jest tylko odroczona w czasie możliwość wprowadzenia regulaminu wewnątrz firmy.

W tym kontekście przepis przejściowy niewiele daje przedsiębiorcom, w takim znaczeniu, że wprowadzenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych później jest niekorzystne. Jeżeli nie ma procedury zgłoszeń wewnętrznych to sygnalista od razu dokona zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego. Te tryby obowiązują wszystkich po 14 dniach.

Zatem w interesie pracodawcy leży wprowadzenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych jak najszybciej.

Podstawa prawna: art. 63 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *