Blog

dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Tematy

Kancelaria adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

ul. Żelazna 59 lok. 6.3,

00-848 Warszawa

tel. +48 22 416 60 78

email: biuro@torbepartnerzy.eu

Sygnaliści: zgłoszenie elektroniczne o naruszeniach

Pytanie czytelnika: Czy zgłoszenie elektroniczne jest dopuszczone ustawą jako wewnętrzne zgłoszenie oraz jaką ewentualnie powinno mieć formę, żeby spełniało wymogi ustawy /wyodrębniony email, platforma zewnętrzna itp./?

Projektowane przepisy nie wykluczają wprowadzenia w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych elektronicznej formy zgłoszenia, w związku z tym od pracodawcy zależy czy ją wprowadzi w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych i na jakich zasadach. Istotne jest to aby organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, uniemożliwiała uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniała ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Rozwiązania techniczne i organizacyjne mają zapewnić przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji, niezwłocznie po ich otrzymaniu, wszystkich danych osobowych zgłaszającego.

Projektowane regulacje przewidują, że pracodawca w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych musi zapewnić pracownikowi przynajmniej możliwość dokonywania zgłoszeń na piśmie lub ustnie. Ponad powyższe nie przewiduje się ograniczeń co do innych form dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa przez sygnalistów. Nie zostały również sprecyzowane jakiekolwiek standardy co do formy dokonywania zgłoszeń.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1, ust. 4 ust. 5 oraz art. 30 ust. 3 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *